cart.general.title

SÁCH VÀ NGƯỜI ĐỌC

Nhớ người tài hoa Trịnh Tú
Bạn đọc có cơ hội "gặp" lại họa sĩ Trịnh Tú (1949 - 2022) - một người Hà Nội tài hoa - trong cuốn sách Họa sĩ Trịnh Tú với chuyện hình sắc (Gallery39 và NXB Hội Nhà Văn ấn hành).