cart.general.title

Thủ tục xin cấp giấy phép xuất bản

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ

Tác giả hoặc người đại diện sẽ trực tiếp làm việc với nhà xuất bản để trình bản thảo hoàn chỉnh dạng bản cứng (in ra giấy) gửi về địa chỉ:

+ Phòng trị sự, Nhà xuất bản Hội Nhà văn - Số 65 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

+ Hoặc gửi bản mềm về hộp thư điện tử: nxbhoinhavan65@gmail.com.

Bản thảo được gửi kèm các những thông tin sau:

  • Tên tác phẩm;
  • Tên tác giả (dịch giả, nếu là sách dịch phải có bản quyền);
  • Nội dung tóm tắt tác phẩm;
  • Số trang;
  • Khuôn khổ;
  • Lần xuất bản;
  • Số lượng in;
  • Thông tin về người đăng ký (Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, email. Thông tin này chỉ cần gửi một lần duy nhất);
  • Dự kiến in tại nhà in;

Bước 2: Kiểm duyệt và thiết kế

Nhà xuất bản sẽ phân công nhân sự để tiến hành thẩm định nội dung cuốn sách và đồng ý cấp giấy phép xuất bản (thời gian từ 7 – 15 ngày không tính ngày nghỉ, ngày lễ).

Bước 3: Lưu chiểu và phát hành sách

Sách sau khi được in ra, được kiểm tra chất lượng sẽ phải nộp lưu chiểu lên Nhà xuất bản sách; sau thời hạn ít nhất 07 ngày sách không phát sinh có vấn đề gì thì nhà xuất bản có lệnh phát hành sách; khi đó sách mới được phát hành.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ số điện thoại (024) 3822.2135