cart.general.title

Viết & Đọc chuyên đề Mùa Đông 2022

Liên hệ
  • Danh mục: Chuyên đề mùa đông
  • Tác giả:

  • Giới thiệu: "Cặp đôi nhà văn-nhà thơ này cùng quê Hải Hưng (Hải Dương và Hưng Yên), lại cùng làm việc ở tạp chí Văn nghệ quân đội. Họ trọng nhau vì tài, cùng đem đến cho văn đàn cũng như truyền thông nước nhà một sự 'tung hứng' đẹp đẽ, sang trọng về nghề văn. Họ nói về mình, nói về nhau, nói về văn chương một cách say mê mà cũng thành thực, không né tránh điều gì," trích lời Ban biên tập.
Số lượng

Chuyên đề mùa Đông dành nhiều không gian để tưởng nhớ nhà văn Lê Lựu (12/12/1938-9/11/2022) thông qua những trang viết của nhà thơ Trần Đăng Khoa.

Theo lời Ban biên tập chuyên đề, ít người viết về tác giả của “Thời xa vắng” một cách thông minh, chính xác như Trần Đăng Khoa.

"Cặp đôi nhà văn-nhà thơ này cùng quê Hải Hưng (Hải Dương và Hưng Yên), lại cùng làm việc ở tạp chí Văn nghệ quân đội. Họ trọng nhau vì tài, cùng đem đến cho văn đàn cũng như truyền thông nước nhà một sự 'tung hứng' đẹp đẽ, sang trọng về nghề văn. Họ nói về mình, nói về nhau, nói về văn chương một cách say mê mà cũng thành thực, không né tránh điều gì," trích lời Ban biên tập.

Trong sách, có đoạn nhà thơ đặt câu hỏi: “Có người bảo, nhân vật chính của ‘Thời xa vắng’ là Giang Minh Sài. Để Lê Lựu đóng thằng cu Sài là đúng nhất. Bác nghĩ sao?”

Đánh giá sản phẩm

Dựa trên 0 đánh giá
Đánh giá 0